Конкурс дитячого малюнка

15 травня 2014
fb


Фантазуй і твори разом з Променадою та отримуй подарунки за свої малюнки!
Якщо тобі від 3 до 10 років: 
- З 15.05 до 30.05 принось свій малюнок формату А-4 до ТЦ "Променада центр"
- Разом з кимось із повнолітніх членів твоєї родини реєструйся на інформаційній стійці як учасник конкурсу. 
- Твій малюнок буде розміщено на сторінці у фейсбуці  www.facebook.com/PromenadaCenter. 

- Вигравай подарунки: 
1 місце – планшет Fly. 
2 місце – мобільний телефон Samsung . 
3 місце – мр3-плеєр Transcend.

Переможець визначатиметься за більшою кількістю лайків.

Також серед всіх учасників конкурсу 01.06.14 р. будуть розіграні більше 50 інших призів від ТЦ "Променада центр" та 10 призів від магазина Plato.
Детальні умови та правила конкурсу дивись нижче:

 

 

 

 

 

 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА КОНКУРСУ ДИТЯЧОГО МАЛЮНКА

В ТЦ «ПРОМЕНАДА ЦЕНТР»

 

Правила проведення Конкурсу дитячого малюнка в ТЦ «Променада центр» розроблені з метою визначення умов, порядку, строків та місця проведення Конкурсу.

 

Застереження:

Будь ласка, щоб уникнути непорозумінь, прочитайте уважно правила Конкурсу.

 1.      ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1.Організатор і Виконавець Конкурсу

1.1.1.      Організатор і Виконавець Конкурсу дитячого малюнка в торговому центрі «Променада центр» – Товариство з обмеженою відповідальністю «Галаінвест»

       Місцезнаходження: м.Київ, вул. Овруцька, 18, ТЦ «Променада центр»

1.1.2.      Конкурс проводиться з метою сприяння розвитку дитячої творчості, залучення широкого кола дітей до активних дій, підвищення творчого інтелектуального рівня підростаючого покоління, а також популяризації та  розповсюдження інформації про торговий центр «Променада центр», формування у споживачів інтересу до ТЦ «Променада центр» та його магазинів.

 1.2.Територія та період проведення Конкурсу

1.2.1.      Конкурс проводиться на території торгового центру «Променада центр», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Овруцька, 18. Конкурс проводиться з «15» травня 2014 р. (з 10:00 за київським часом) по «30» травня 2014 р. (до 19:00 за київським часом),  (далі - Період проведення Конкурсу) у відповідності з правилами Конкурсу.

 1.3. Учасники Конкурсу

1.3.1. Учасниками Конкурсу (далі - Учасники Конкурсу або Учасники) є діти, віком від 3 до10 років, за винятком осіб, вказаних в п. 1.3.2. цих Правил.

 1.3.2. Не визнаються Учасниками Конкурсу і не мають права брати в ньому участь співробітники компанії - Організатора та їх родичі, члени родини (подружжя, діти, брати / сестри, батьки), а також особи, які не відповідають умовам або не виконують умови даних Правил.

      1.3.3. У конкурсі беруть участь діти двох вікових категорій:

І категорія – діти віком 3-6 років;

ІІ категорія – діти віком 7-10 років.

 2.      ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

2.1. В Період проведення Конкурсу на Інформаційній стійці ТЦ «Променада центр» проводиться реєстрація учасників Конкурсу.

2.2.Для того, щоб прийняти участь в Конкурсі, необхідно здійснити наступні кроки:

2.2.1.      Повнолітній супроводжуючий реєструє себе і дитину як учасника конкурсу на Інформаційній стійці ТЦ «Променада центр». Для цього необхідно на Інформаційну стійку надати дитячий малюнок, виконаний у довільній графічній чи живописній техніці на аркушах паперу А-4. Роботи не оформляються в рамку чи паспарту.

2.2.2.      Одна особа може зареєструвати для участі в конкурсі не більше трьох малюнків однієї дитини.

2.2.3.      Заповніть усі обов'язкові поля Анкети учасника конкурсу та Виграшного купону, у тому числі номер мобільного телефону та електронну пошту.

2.2.4.      Малюнки, що відповідають вимогам Конкурсу, будуть розміщені на сторінці у фейсбуці  Організатора www.facebook.com/PromenadaCenter. Розміщення малюнків на сторінці у фейсбуці  Організатора www.facebook.com/PromenadaCenter  буде проводитись кожного робочого дня з 16-00 год. по 18-00 год., а 30 травня з 19:00 год. по 21:00 год.

2.2.5.      Малюнки, передані для участі в конкурсі, стають власністю Організатора і не підлягають поверненню.

2.2.6.      Реєстрація учасників конкурсу починається 15 травня 2014 р. о 10:00.

2.2.7.      Реєстрація учасників конкурсу закінчується 30 травня 2014 року о 19:00.

 2.3.Участь у Конкурсі можлива лише за умови чіткого дотримання всіх вимог цих Правил.

 2.4. Беручи участь в Конкурсі, Учасник підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Конкурсу і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення учасником цих Правил або відмова Учасника від належного виконання цих Правил (в т.ч. механіки, порядку та строків проведення Конкурсу та / або отримання призу тощо) вважається відмовою Учасника від участі в Конкурсі та отримання подарунку, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора будь-якої компенсації.

 2.5.Фактом участі в даному конкурсі Учасник підтверджує достовірність наданої ним інформації та свою згоду на використання Організатором Конкурсу наданої інформації з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинного законодавства України (у т. ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на безоплатне використання його імені, прізвища, малюнка, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т. ч. право публікації (у т. ч. його імені, малюнка і фотографії) у ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, у випадку отримання подарунка, а також для надсилання інформації, повідомлень (у т. ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Конкурсу та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України. 

 3.      ПОДАРУНКОВИЙ ФОНД КОНКУРСУ

3.1.Фонд подарунків формується на розсуд Організатора. Якісні, кількісні та інші, в тому числі технічні характеристики подарунків визначаються Організатором.

 3.2.Подарунковий фонд Конкурсу (головні подарунки) складається з наступних подарунків:

1 місце у конкурсі – планшет Fly Flylife Web 7.85 Wi-Fi Slim White.

2 місце у конкурсі – мобільний телефон Samsung Galaxy Star Plus Duos.

3 місце у конкурсі – мр3-плеєр Transcend T.Sonic 870 8GB White.

 Інші подарунки, що розігруються серед учасників конкурсу (розігруються в лототроні між всіма, присутніми на розіграші, учасниками конкурсу):

  •  Безкоштовне відвідування дитячої кімнати (30 хв) - 25 шт.
  • Безкоштовне відвідування вистави у суботу - 25 шт.

 3.3.Організатор залишає за собою право збільшити кількість подарунків Конкурсу або додатково включити в Конкурс інші призи, не передбачені цими Правилами.

3.4.Подарунковий фонд Конкурсу обмежений і складає зазначену в п. 3.2. кількість.

3.5.Подарунки можуть відрізнятися від тих, що зображені в анонсованих матеріалах

3.6.Відповідальність Організатора щодо видачі призів обмежена виключно вищезгаданою кількістю призів.

3.7.Заміна призів Конкурсу будь-яким іншим благом не допускається.

3.8.Оподаткування осіб, які отримали приз, проводиться відповідно до чинного законодавства України. Організатор за свій рахунок здійснює оподаткування осіб, які отримали приз, відповідно до вимог чинного законодавства України.

 4.      ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ ТА ВРУЧЕННЯ ПОДАРУНКІВ

4.1.Оголошення та нагородження переможців конкурсу відбудеться 01.06.14 р. о 13:00 в ТЦ «Променада центр».

4.2.Визначення переможців конкурсу: перші три місця у вікових категоріях 3-6 років та 7-10 років визначатимуться за більшою кількістю лайків на сторінці у фейсбуці  www.facebook.com/PromenadaCenter. Одна дитина може отримати не більше одного з головних подарунків, навіть у випадку, якщо всі надані нею малюнки набрали найбільшу кількість лайків.

4.3.Зараховуються всі лайки до 24-00 год. 30 травня 2014 р.

Застереження: у випадку, якщо співробітниками ТЦ «Променада центр» буде виявлено технічне «накручування» кількості лайків під малюнком, такий малюнок автоматично виключається з участі в конкурсі. При цьому Організатор Конкурсу не вступає в будь-які спори щодо: визнання будь-якого Учасника Переможцем Конкурсу, прав на отримання Подарунку, права власності на Подарунок. Організатор не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

4.4.Для отримання подарунку, повнолітня особа, що зареєструвалася як учасник конкурсу пред’являє анотацію та наступні документи : паспорт та довідку про ідентифікаційний код, а також надає копії двох останніх документів.

4.5.Всі учасники конкурсу, присутні на розіграші, також мають право приймати участь у розіграші заохочувальних подарунків, що будуть розігруватись 01.06.14 р. в ТЦ «Променада центр»

4.6.Невиконання умов цих Правил, відсутність хоча б одного з наступних документів: паспорту, ідентифікаційного номеру платника податків, Анотації  - позбавляє такого переможця права на отримання подарунку. Організатор не несе відповідальності, якщо Учасник не в змозі отримати подарунок за результатами Конкурсу у зв'язку з відсутністю у нього необхідних документів. У цьому випадку право на одержання подарунка переходить до наступного претендента на подарунок.

4.7.Якщо переможець Конкурсу з будь-яких причин, не залежних від Організатора, не має можливості отримати подарунок, такий учасник не має права на отримання жодних додаткових заохочень, компенсацій та інших виплат від Організатора.

4.8.Процедура визначення отримувачів подарунків не є лотереєю, або іншою, заснованою на ризику грою, і не переслідує мети отримання прибутку.

4.9.Інформація про переможців Конкурсу буде розміщена на сайті ТЦ «Променада центр» та на сторінках ТЦ «Променада центр» в соціальних мережах після завершення Конкурсу.

4.10.                   Результати визначення переможців Конкурсу є остаточними і оскарженню не підлягають. Організатор забезпечує об'єктивність та неупередженість визначення переможців Конкурсу.

4.11.                   Учасник Конкурсу може відмовитися від отримання Подарунка. У цьому випадку право на одержання Подарунка переходить до наступного претендента на Подарунок.

4.12.                   Вручення подарунків в рамках проведення Конкурсу здійснюється 01 червня 2014 р. лише в приміщенні ТЦ «Променада центр» за адресою м.Київ, вул. Овруцька, 18.

4.13. Організатор Конкурсу не вступає в будь-які спори щодо: визнання будь-якого Учасника Переможцем Конкурсу, прав на отримання Подарунку, права власності на Подарунок. Організатор не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

4.14. Право власності на подарунок переходить до учасника з моменту отримання подарунку Конкурсу відповідно до умов даних Правил. До цього моменту всі призи є власністю компанії - Організатора.

4.15. Організатор не несе відповідальності стосовно подальшого використання наданих подарунків Переможцями Конкурсу після їх одержання, та за неможливість Переможців Конкурсу та/або скористатися наданим подарунків з будь-яких причин. Відповідальність за якість призу і його гарантійне обслуговування (в тому випадку якщо воно передбачене) несе його виробник. Організатор не несе гарантійні зобов'язання щодо подарунків, отриманих в рамках цього Конкурсу та на умовах, зазначених в цих Правилах.

4.16. Отримання подарунку допускається тільки особами, які є Учасниками. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, де приз буде предметом угоди або засобом платежу.

 5.ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ КОНКУРСУ:

5.1.Інформування щодо Правил та умов Конкурсу здійснюється за допомогою анонсування Конкурсу та розміщення офіційних Правил та умов Конкурсу на сайті www.promenada.com.ua, на сторінках ТЦ «Променада центр» в соціальних мережах, та  на рекламних носіях, визначених Організатором.

5.2. Ці Правила можуть бути змінені та / або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Конкурсу. Зміни та / або доповнення цих Правил та умов Конкурсу можливі у випадку їх затвердження Організатором та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила Конкурсу. Такі поправки набирають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами / доповненнями до цих Правил та умов.

6. АНКЕТА ТА ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ УЧАСНИКА

6.1. Заповнюючи Анкету Учасника Конкурсу, учасник подає особисту інформацію для реєстрації в базі даних «Покупці та кращі клієнти «Променада центр». Заповнення анкети Учасника є обов'язковою умовою повноправної участі у Конкурсі.

6.3. Заповнена Анкета та підпис фізичної особи засвідчують її згоду (дозвіл) на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення та використання персональних даних, які вказані у цій Анкеті, з метою персоніфікації її як Учасника Конкурсу,у т.ч. для участі у всіх акціях та заходах рекламного характеру Організатора. Підпис особи також засвідчує її обізнаність та згоду з усіма умовами та Правилами Конкурсу.

6.4. Анкета не приймається, якщо вона повністю не заповнена, не підписана, дані вписані нерозбірливо, неправильно чи не відповідають вимогам цих правил.

6.5.  Учасник Конкурсу може змінити/доповнити дані анкети шляхом надання відповідної заяви.

6.6. Організатор Конкурсу зобов'язується належним чином збирати, зберігати та обробляти дані Учасників Конкурсу, а також не поширювати і не надавати їх третім особам без згоди Учасника Конкурсу.

6.7. Учасник Конкурсу надає Організатору Конкурсу право повідомляти йому будь-яку інформацію комерційного і/чи інформаційного характеру про Конкурси, чи інші подібні акції ТЦ «Променада центр», поштою, електронною поштою, телефоном та/або SMS.

6.8. Учасник Конкурсу може в будь-який момент відмовитись отримувати інформацію за вищевказаними комунікаційними каналами, повідомивши про це Організатора Конкурсу за телефоном (044) 455 89 10.

6.9.  Дані Учасника Конкурсу, що вказані в Анкеті, є конфіденційними. Доступ до даних мають відповідальні особи Організатора Конкурсу і сам Учасник Конкурсу, а також ці дані можуть бути надані на вимогу правоохоронних та/або інших органів відповідно до чинного законодавства.

 7. ІНШІ УМОВИ КОНКУРСУ

7.1. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань та / або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог чинного законодавства України. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає. Результати Конкурсу є остаточними і не підлягають перегляду.

7.2. Організатор не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Конкурсу, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

7.3.  Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Конкурсі всі учасники Конкурсу погоджуються з цими правилами та зобов'язуються їх виконувати.

 7.4. Ці Правила, так само як і будь-які зміни до них, набувають чинності з моменту їх розміщення Організатором на сайті www.promenada.com.ua 

7.5. Просимо прийняти до уваги, що Організатор в будь-якому випадку залишає за собою право в будь-який момент припинити Конкурс, навіть якщо таке припинення відбудеться до його закінчення. У такому випадку Переможець визначатися не буде. Інформацію про припинення Конкурсу буде публікуватися Організатором на сайті www.promenada.com.ua